Knowledge Zone Curacao

Click here to edit subtitle

Strategies

Concreet wordt gedacht aan een samenwerking met Carmabi te Piscadera (op het gebied van natuur)  en de NASKO (op het gebied van medisch onderwijs).  Ook is de University of Governance, vanuit deze visie een groot voorstander van de bouw van een nieuw ziekenhuis naast de University of Governance. En de integratie met de financiele sector, die zich ontwikkeld rond het Schottegat, zal gerealiseerd worden door middel van ICT. In deze context wordt Aqualectra gezien als een internationaal kenniscentrum op het gebied van water (ook een UNESCO prioriteit)[1][2] (University of Governance heeft samenwerkingscontract met TU Delft, Adeko Paramaribo, Auqualectra, waterleidingbedrijven in Suriname, zuid-Holland, Aruba) en de luchthaven[3] als logistieke hub en als internationale ingang tot de K-zone. Bij deze visie wordt ook rekening gehouden met de bouw van de tweede megapier in Otrobanda.

De K-zone is de leefruimte van de lokale en internationale Creative Class, de stuwende kracht van de kennis-economie en de creatieve samenleving[4][5]. Deze K-zone wordt een studentenstad met voorzieningen voor de studenten, werkers en bewoners, op het gebied van ICT (internet) en openbaar vervoer en televisie. Het gaat hier om de Caribische variant van Silicon Valley[6] gecombineerd met de tropische variant van de creatieve stad Bacelona[7].

Er zal een televisiekamaal (Knowledge TV) in het leven worden geroepen[8].

Voorts wordt gedacht aan het aanleggen van fietspaden en het planten van schaduwbomen. Maar ook aan de bouw van studentenhuisvesting in Otrobanda, met name in het huidige Sehos gebouw en aan de ontwikkeling van studentencafe?s en andere entertainmentvoorzieningen.

University of Governance zal FKP ondersteunen bij de ontwikkeling van Wechi. Een wijk gebaseerd op moderne stedenbouwkundige principes, waar wonen, werken en recreëren worden geïntegreerd. Hiertoe zal worden samengewerkt met actoren in het openbaar vervoer, de ICT-sector en overheidsdiensten.

De University of Governance met de leerstoel Creative Society zal het voortouw nemen bij het faciliteren van het ICT masterplan van Curaçao dat in 2009 is ontwikkeld door het ICT-platform[9].

Het resultaat van de K-zone zal een brain gain zijn in plaats van een brain drain door het aantrekken van buitenlandse studenten.

De K-zone zal ook een virtuele dimensie kennen, waarbij met name Antilliaanse studenten in het buitenland zullen worden betrokken bij de ontwikkelingen op Curaçao.

De overgang van de University of Governance naar het land Curaçao wordt gezien als een kans om de University of Governance opnieuw goed te positioneren, lokaal en globaal.

Er zal samengewerkt worden met La Tentashon om een kunstacademie te ontwikkelen (theater, muziek, dans, film en beeldende kunst). Ook zal een bestuursacademie de deuren openen om het bestuurlijk kader van het nieuwe land Curaçao verder te ontwikkelen, en zal het ook een rol gaan vervullen in de regio.

Op korte termijn zal de website van de University of Governance[2] weer actief worden gemaakt, met name zal de website ?University of Governance Publicaties? worden gelanceerd. Hierdoor zullen University of Governance onderzoeksresultaten beter worden ontsloten voor een breed publiek.[3]

De University of Governance gaat een centrale rol vervullen in het land Curaçao. Om hieraan uiting te geven zal de University of Governance alles in het werk stellen om op 101010 op het University of Governance terrein een monument te onthullen, ter herinnering aan deze dag en ter inspiratie van generaties van studenten.[1] www.sidsgg.com

[2] www.una.an

[3] In het kader van onderzoek is door de minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen Naf. 500.000 beschikbaar gesteld in de vorm van een onderzoeksfonds.


[1] In dit kader is reeds door de University of Governance in samenwerking met de Universiteit van Aruba reeds een UNESCO leerstoel Desalinization aangevraagd.

[2] Dit staat los van het vetrek van Aqualectra uit deze zone per 2014. Dit vertrek schept echter ook nieuwe kansen.

[3] Met de nieuwe directeur van de Curaçao Airport Holding (CAH) zijn reeds verkennende gesprekken gevoerd.

[4] De creatieve economie of -samenleving is ook een door de UNESCO herkend concept (http://www.scribd.com/doc/15628994/Creative-Economy).

[5] Met name moet worden gedacht aan Otrobanda, onderdeel van de UNESCO World Heritage

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley

[7] http://creativemetropoles.eu/city/barcelona#/sections

[8] Ook hierbij zal worden samengewerkt met UTS

[9] http://www.bantraha.com/over-di-nos/

[10] Deze leerstoel zal zich meer moeten profileren.

[11] Ten behoeve van de accreditatie is door de minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen Naf. 1.000.000 extra ter beschikking gesteld.

[12] Het huidige Sehos kan (gedeeltelijk) omgebouwd worden tot studentenflats. Ten overvloede: dit plan staat of valt niet met de bouw van het nieuw ziekenhuis. Het plan kan ook uitgevoerd worden als het ziekenhuis in Otrobanda blijft.

 

Members Area

Recent Videos

2283 views - 0 comments
2582 views - 0 comments
3309 views - 0 comments

Newest Members

Recent Forum Posts

Upcoming Events